[email protected]     0216 572 3 216 - 0 552 809 09 09

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
1.1 SATICI:
Ünvanı : 216 BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Adres : Fındıklı Mah. Başıbüyük yolu Cad. no:173/3 Maltepe /İstanbul TEL: 02165723216 Faks : 0212 853 86 85 E-posta : [email protected]

1.2 ALICI:
216 BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ye ait web sitelerinden veya bayilerinden üye olup başvuru evrağını göndererek Toplu mesaj hizmeti almayı kabul eden kişi/kurum veya tüzel kişiliği ifade eder.
1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV Öiv dahil toplam)
Toplu Mesaj Web sitesinden seçilen paket Web sitesinde belirtilen fiyat
1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI
Ürünlerin Toplam Fiyatı : Seçilen Toplu mesaj paketi nin web sitesinde belirtilen fiyatıdır.
MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.216bilisim.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.216bilisim.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu web sitesindeki kullanıcı adına Kontör şeklinde hemen teslim edilmesidir.


MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, Kredi kartından başarılı çekim yapılması ile online olarak web sitesine yapılacatır.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün tesliminden kaynaklı olarak ALICI dan ürün bedelini tahsil etmek için kanun yolunu tercih edebilir.MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığını web sitesi üzerinden kontör birimi ile kontrol edecektir. 500 TL ye kadar olan faturalar posta yolu ile üzerindeki meblağların faturaları ise kargo yolu ile bir sonraki ayın ilk haftası sevk edilecektir. 


MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, web sitesinden online teslim edilir. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.216bilisim.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.MADDE 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. MADDE 10: FAİZ

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 3`ün üzerinde olan alışverişlerde aylık bankanın belirlediği vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur. MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün tamamı peşin olarak ödenecektir. MADDE 12: ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. MADDE 13: CAYMA HAKKI

ALICI, 1 yıl içinde istediği zaman cayma hakkını kullanabilir. Ancak taahhüt verilmesi durumunda cayma hakkında kullanılan birim fiyatı ile tekrar hesaplama yapılacaktır. Sair giderler, kdv ve öiv gibi vergiler ile banka ücretleri düşülerek iade 45 iş günü içinde yapılacaktır. MADDE 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Kullanıcı herhangi bir taahhüt vermediği durumda, kalan kontörünü geri iade isteyebilir bu iade 45 iş günü sonunda sair giderler Öiv ve Kdv düşülerek banka masrafı indirilip tüketicinin banka hesabına yapılır. Tüketici tüzel kişilik ise iade faturası kesmesi istenecektir. MADDE 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. MADDE 16: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,İstanbul ve Anadolu Mahkemeleri ile İcra daireleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 17: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.